top of page

הקורס פתוח לצפייה באהבת חינם - אפשר לשתף את הקישור!

לילדים

אם אנחנו נותנים לילדים שלנו מקום, הם יעשו לנו מקום

במקומות שאנחנו לעולם לא היינו מגיעים אליהם לבד

[הרב קרליבך]

עושות כלים.jpg
Crystal Salt
Crystal Salt

שיעור 1 - סוד הכוונה

מסע הנשמה בעולם הזה: האמת על תינוקות ותיקונים

 

וגם "מה ששנוא עליך אל תעשי לילדיך" - גבולות פנימיים בהורות

שיעור 2 - להנות מהאוצר

להיות אמא חכמה (ולא צודקת)

למצוא ולהבליט את המתנות שהילדים הגיעו איתם לעולם ולדעת מה אני רוצה להעניק להם כצידה לדרך

Sand Dunes
White Sand and Stone

שיעור 3 - לדבר אהבה

"ואהבת לילדיך כמוך"

לגדל את הילדים כמו שהיית רוצה שיגדלו אותך, 

שיאהבו אותך ושיתייחסו אליך

דרך כלי הדיבור שהם כלי השפע

שיעור 4 - החסד שבתיקון

נלמד איך גידול הילדים מביא אותנו אל התכלית

מחבר אותנו בשותפות מלאה לבורא

ונותן משמעות עמוקה לחיים בעולם הזה

Zen Garden
bottom of page